http://www.uniontoy.com
  

Home

About Us

Our Group

Our Products

Job Apply

Contact Us

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ05/07/2011
อัพเดท14/05/2020
ผู้เข้าชม1,735,404
เปิดเพจ2,236,886
สินค้าทั้งหมด455

ค้นหาสินค้า


ราคา :

หมวดหมู่ :

ยี่ห้อ :

รุ่น :PS ขึ้นรูปด้วยกระบวนการฉีด

ลักษณะของปัญหาสาเหตุที่เป็นไปได้แนวทางการแก้ไข
ชิ้นงานเปราะ
พลาสติกเสื่อมสภาพ
ปรับลดอุณหภูมิในระหว่างการขึ้นรูป
มีส่วนผสมของ recycle หรือ regrind มากเกินไป
ลดส่วนผสมของrecycle หรือ regrind
สิ่งปนเปื้อน
ตรวจสอบสิ่งเจือปนในเม็ดพลาสติก และล้างเครื่องจักรให้สะอาด
เวลาที่ใช้ในการหลอมพลาสติกนานเกินไป
ลด Cycle Time
ขนาดของ Gate เล็กเกินไป และที่ตั้งไม่เหมาะสม
ปรับขนาดของ gate ให้ใหญ่ขึ้น และย้าย Gate ออกจากบริเวณที่เป็นจุดความเครียด
การหดตัวของชิ้นงานมากเกินไป
อุณหภูมิของเนื้อพลาสติกและแม่พิมพ์ ร้อนหรือเย็นเกินไป
ปรับอุณหภูมิของเนื้อพลาสติกและแม่พิมพ์ให้เหมาะสม
ความดันฉีด และ ความดันย้ำน้อยเกินไป
เพิ่มความดันฉีด และ ความดันย้ำ
ความเร็วในช่วงเติมพลาสติกเหลวให้เต็มแม่พิมพ์ไม่เหมาะสม
ปรับความเร็วในช่วงเติมพลาสติกเหลวให้เต็มแม่พิมพ์ให้เหมาะสม
Cycle Time สั้นเกินไป
เพิ่มเวลาในการหล่อเย็นให้มากขึ้น
เม็ดพลาสติกมีความหนาแน่นมากเกินไป
เลือกใช้เม็ดพลาสติกที่มีความหนาแน่นต่ำกว่า
ปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ยาก
ลักษณะผิวแม่พิมพ์ไม่ดีพอ
ทำการขัดส่วนของด้านในแม่พิมพ์โดยเฉพาะด้านล่างสุด
ตรวจสอบการชำรุดบริเวณผิวหน้าของแม่พิมพ์
เติมสารเติมแต่งจำพวก น้ำยาถอดแบบ
ใช้ความดันสูงและเวลานานเกินไปในการขึ้นรูป
ปรับลดเวลาในการฉีดขึ้นรูปสำหรับ forward time และ boost time
รอบระยะเวลาในการขึ้นรูปสั้นเกินไป
ปรับรอบระยะเวลาในการขึ้นรูปให้มากขึ้น
ชิ้นงานเย็นตัวไม่สมบูรณ์
ปรับเพิ่มเวลาในการหล่อเย็น
ปรับลดอุณหภูมิของเนื้อพลาสติกเหลว
ปรับลดอุณหภูมิของแม่พิมพ์
การอัดตัวของเนื้อพลาสติกมากเกินไป
ปรับลดความดันในการฉีดขึ้นรูป และ ปรับลดเวลาของ forward timeในสกรู และ boost timeในระหว่างการฉีดขึ้นรูป
รอยจุดสีดำปนเปื้อน
อุณหภูมิของเนื้อพลาสติกสูงเกินไป
ปรับลดอุณหภูมิของพลาสติกเหลว
ความเร็วรอบสกรูมากเกินไป
ปรับลดความเร็วรอบสกรู
ปริมาณ regrind มากเกินไป
ลดปริมาณ regrind
เนื้อพลาสติกไม่เต็มแม่พิมพ์
ความดันของการฉีดน้อยเกินไป
เพิ่มความดันของการฉีดให้มากขึ้น
อุณหภูมิของเนื้อพลาสติกและแม่พิมพ์นั้นต่ำเกินไป
เพิ่มอุณหภูมิของระบบหล่อเย็นในระบบให้สูงขึ้น
Injection forward time และ boost time สั้นเกินไป
เพิ่มระยะเวลา forward และ boost time
ความเร็วในช่วงเติมพลาสติกเหลวให้เต็มแม่พิมพ์ต่ำเกินไป
ปรับเพิ่มความเร็วในช่วงเติมพลาสติกเหลวให้เต็มแม่พิมพ์ให้สูงขึ้น
ขนาดของ Runners, gates และ nozzle เล็กเกินไป
ปรับขนาดของ Runners, gates และ nozzleให้เหมาะสมกับการขึ้นรูปต่างๆ
จำนวน gates ของแม่พิมพ์มีน้อยเกินไป
เพิ่มจำนวน gates ของแม่พิมพ์
มีอากาศตกค้างทำเกิด Back pressur eภายในแม่พิมพ์
เพิ่มรูระบายอากาศในแม่พิมพ์ให้มากขึ้น
การลอกบริเวณผิวชิ้นงาน
อุณหภูมิของพลาสติกเหลวและแม่พิมพ์นั้นต่ำเกินไป
ปรับเพิ่มลดอุณหภูมิของพลาสติกเหลวและแม่พิมพ์
อุณหภูมิและการไหลของเนื้อพลาสติกเหลวไม่คงที่
ใช้ความดัน back pressure ให้สูงขึ้น
ปรับความเร็วหรือรอบในการหมุนของสกรู
อัตราในการฉีดต่ำ
เพิ่มความเร็วฉีด
มีการกักอากาศภายในแม่พิมพ์
เพิ่มการระบายอากาศ
รอยการไหลและ รอยตำหนิบนผิวหน้าของชิ้นงาน
อุณหภูมิของเนื้อพลาสติกและแม่พิมพ์นั้นต่ำเกินไป
เพิ่มอุณหภูมิของเนื้อพลาสติกและแม่พิมพ์นั้นให้สูงขึ้น
ผิวของแม่พิมพ์มีสารหล่อลื่นมากเกินไป
ใช้ปริมาณสารหล่อลื่นกับแม่พิมพ์ให้น้อยลง
ความเร็วที่ใช้ในการฉีดเนื้อพลาสติกเข้าแม่แบบต่ำเกินไป
เพิ่มความเร็วที่ใช้ในการฉีดเนื้อพลาสติกให้สูงขึ้น
เม็ดพลาสติกเสียสภาพในระหว่างการหลอมขึ้นรูป
ลดอุณหภูมิในการหลอมขึ้นรูป
สภาพผิวของแม่พิมพ์ไม่ดี
ทำความสะอาดและขัดบริเวณผิวด้านในของแม่พิมพ์
มิติของชิ้นงานไม่คงที่
การป้อนพลาสติกไม่สม่ำเสมอ
ปรับอุณหภูมิที่ใช้ในการบรรจุให้เหมาะสม
เพิ่ม Shot size เพื่อให้ได้แรงกระแทกที่พอเหมาะ
เปลี่ยน Check valve ถ้าไม่สามารถปรับแรงกระแทกให้พอเหมาะได้
การอัดตัวของเนื้อพลาสติกไม่ดีพอ
เพิ่มเวลาและความดันในการฉีดไปข้างหน้าเพื่อให้แน่ใจว่า Gate เกิดการแข็งตัวแล้ว
รีไซเคิลมีความไม่สม่ำเสมอในคุณภาพ
ตรวจสอบขั้นตอนในการผสมรีไซเคิล หรือ ลดการใช้รีไซเคิล
การเปลี่ยนแปลงความดันในการหลอม
เพิ่มความดันในการบรรจุ เพื่อเป็นการคงให้สภาวะการไหลส่วนมาก มีค่าความเร็วตามที่เลือกไว้
เพิ่มความดันในการอัดย้ำไปยังค่าที่มากที่สุด
เพิ่มอัตราในการฉีด
ระบบ Runner ไม่สมดุล
ทำให้ขนาดของ Gate และ Runner สมดุลเพื่อทำให้การบรรจุสมดุล
เส้นแนวการไหล
อุณหภูมิในการหลอมเหลวต่ำ
เพิ่มอุณหภูมิในการหลอมเหลว
อุณหภูมิของแม่พิมพ์ต่ำ
เพิ่มอุณหภูมิแม่พิมพ์
ขนาดของ Gate เล็กเกินไป
เพิ่มขนาดของ Gate
ความหนาของผนังมีค่าไม่คงที่
ออกแบบชิ้นส่วนภายในแม่พิมพ์ใหม่ เพื่อให้ได้ผนังที่มีความหนาเป็นค่าเดียว
ชิ้นงานผิวส้ม
แม่พิมพ์ประกบตัวเร็วเกินไปเนื่องจากความดันที่ใช้ในการประกบแม่พิมพ์สูง
ลดความเร็วรอบเพื่อให้แม่พิมพ์ประกบตัวช้าลง
สภาพผิวของแม่พิมพ์ไม่ดี
ทำการขัดบริเวณผิวด้านในของแม่พิมพ์
เม็ดพลาสติกมีความชื้นปนเปื้อน
ทำการอบเม็ดพลาสติกก่อนทำการใช้
ชิ้นงานมีลักษณะฟองเล็กๆ
อุณหภูมิของแม่พิมพ์สูงเกินไป
ลดอุณหภูมิของแม่พิมพ์ลง
ใช้ความดันในการอัดแม่พิมพ์ต่ำเกินไป
เพิ่มแรงกดของการอัดเนื้อพลาสติกลงในแม่พิมพ์
ระยะเวลาของรอบการผลิตสั้นเกินไป
เพิ่มระยะเวลาของรอบการผลิต
จุดด้าน(จุดคล้ายกำมะหยี่)
อุณหภูมิแม่พิมพ์ต่ำมากเกินไป
ปรับอุณหภูมิของแม่พิมพ์ให้สูงขึ้น
เกิดจากการขัดเงาในแม่พิมพ์ไม่ดีพอ
ขัดเงาผิวในแม่พิมพ์

อ้างอิง  http://www.pttpm.com/th/troubleshooting_ps.aspx

view
view