Cart รายการสินค้า (0)

กระบวนการผลิตขวด PET โฟมที่มีน้ำหนักเบาสำหรับใช้เป็นขวดเบียร์

กระบวนการผลิตขวด PET โฟมที่มีน้ำหนักเบาสำหรับใช้เป็นขวดเบียร์

กระบวนการผลิตขวด PET โฟมที่มีน้ำหนักเบาสำหรับใช้เป็นขวดเบียร์

เทคโนโลยี การผลิตขวด oPTI PET ของบริษัท Plastic Technologies Inc (PTI) ถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์ของขวดเบียร์  บริษัท PTI มีนวัตกรรมใหม่ในการผลิตขวด Polyethylene terepthalate (PET)โฟมซึ่งขึ้นรูปด้วยกระบวนการเป่าขวด (Blow molding process) สำหรับอุตสาหกรรมเบียร์ เทคโนโลยีนี้ถูกใช้เพื่อผลิตขวดได้ในหลายรูปแบบโดยผลิตตามความต้องการของ ตลาดและเพื่อยืดอายุของเบียร์ที่บรรจุอยู่ในขวด ขวดเบียร์ชนิดนี้มีผนังภายในที่เป็นชั้นของ oPTI และมีผนังชั้นนอกเป็น PET ทั่วไปหรือมีผนังภายในเป็น PET และผนังภายนอกเป็น oPTI ก็ได้ 


 
Frank Semersky รองประธานด้านการพัฒนารูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ของบริษัท PTI กล่าวว่า “บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตขวดที่สามารถแสดงเอกลักษณ์ของแต่ละตราสินค้า ได้ มีคุณภาพสูง ราคาถูกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” กระบวนการผลิตขวดชนิดนี้มีราคาถูกกว่าขวดที่เป็นอะลูมิเนียมอย่างเห็นได้ชัด โครงสร้างที่เป็นผนังสองชั้นนี้สามารถเพิ่มคุณสมบัติหลายอย่างของขวดเบียร์ เช่นสามารถเพิ่มผนังด้านในที่มีสมบัติการป้องกันการแพร่ผ่านของก๊าซออกซิเจน ได้ดีและมีผนังด้านนอกที่สามารถป้องกันการแพร่ผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ดี เทคโนโลยี oPTI สามารถทำให้ขวดเบียร์มีรูปลักษณ์ที่เพิ่มสุนทรียภาพในการดื่มเบียร์มากขึ้น โดยบริษัทสามารถผลิตขวดเบียร์ให้มีหลากหลายสีและสามารถปั๊มตราสินค้าใน ลักษณะที่ทำให้ผิวด้านนอกนูนขึ้นตามรูปแบบของสัญลักษณ์ที่ต้องการ เทคโนโลยีนี้สามารถผลิตผนังที่บางกว่าแต่สามารถป้องกันการแพร่ผ่านของก๊าซ ได้ดีเมื่อเทียบกับขวดเบียร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน กระบวนการผลิตที่ทำให้ผนังมีลักษณะเป็นโฟมนี้ทำให้น้ำหนักของขวดลดลงถึง 5% โดยไม่ทำให้คุณสมบัติของขวดลดลง
 
เทคโนโลยีนี้ได้ถูกเปิดตัวเพื่อนำ มาใช้แทนกระบวนการการผลิตขวดแบบเก่าในปี 2552 กระบวนการ oPTI เริ่มจากการผลิต Preform โดยใช้เทคโนโลยี MuCell microcellur foam injection ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท Trrxel Inc จากนั้นขวดขนาดที่ต้องการจะถูกขึ้นรูปด้วยกระบวนการเป่าขวดที่ใช้กันทั่วไป เทคโนโลยีนี้มีขั้นตอนหลักสี่ขั้นตอนได้แก่ การฉีดก๊าซไนโตรเจนเข้าสู่พลาสติกหลอมเหลวที่อยู่ในกระบอกใส่สกรูในขั้นตอน การผลิต Preform เพื่อทำให้ก๊าซไนโตรเจนผสมเข้ากับพอลิเมอร์ได้ดี ขั้นต่อไปโฟมจะถูกขึ้นรูปโดยการปรับความดันในช่องแม่พิมพ์ในขั้นตอนของการ ฉีด จากนั้นโฟมจะขยายตัวจากการแพร่ของก๊าซและทำให้เกิดเป็นฟองอากาศภายในเนื้อพอ ลิเมอร์ ในขั้นนี้มีการปรับสภาวะของกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ Preform ตามขนาดที่ต้องการและในขั้นตอนสุดท้ายขวดจะถูกขึ้นรูปด้วยการเป่าขวดแบบที่ ใช้กันทั่วไป
 
เทคโนโลยีนี้ยังสามารถใช้กับวัสดุอื่นๆนอกจาก PET เช่นสามารถใช้กับ Polylactic acid (PLA) และ Polyethylene napthalate (PEN) และเทคโนโลยีนี้สามารถใช้ผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆได้แก่ โถใส่อาหาร บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่มต่างๆ บรรจุภัณฑ์สำหรับสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดบ้าน

เรียบเรียงและแปลโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
อ้างอิงจาก: SpecialChem - Omnexus

view