http://www.uniontoy.com
  

Home

About Us

Our Group

Our Products

Job Apply

Contact Us

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ05/07/2011
อัพเดท14/05/2020
ผู้เข้าชม1,772,934
เปิดเพจ2,280,963
สินค้าทั้งหมด455

ค้นหาสินค้า


ราคา :

หมวดหมู่ :

ยี่ห้อ :

รุ่น :สมาธิดี พ่อแม่ฝึกลูกได้

สมาธิดี พ่อแม่ฝึกลูกได้

ก่อนการเรียนรู้ที่ดีจะเกิดขึ้นได้นั้นสมองต้องเกิดสมาธิก่อนค่ะแต่ในปัจจุบันสิ่งเร้าต่างๆเกิดขึ้นกับลูกมากจนเหมือนกับว่าเด็กสมัยนี้มีสมาธิจดจ่อสั้นไปหมด

ขณะที่การเรียนรู้ที่ดีต้องการเด็กมีสมาธิ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ต้องหาแนวทางในการสร้างสมาธิให้กับลูกค่ะ

สมาธิกับการทำงานของสมอง ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับพ่อแม่ว่า สมาธิในเด็กไม่ใช่ Meditation (เข้าฌาน)แต่หมายถึง Better Attention

หรือ มีความสนใจ ความจดจ่อและความมุ่งมั่นให้อยู่กับเรื่องๆ เดียว ตามระยะเวลาที่ต้องการซึ่งการที่เด็กมรสมาธิจดจ่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นั้นก็

จะส่งผลให้เด็กมีการเรียนรู้ที่ดี และมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ ที่ผ่านมามีงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าสมาธิมีความสัมพันธ์กับสมองเพราะเวลาเด็กนิ่ง (Focus)

เป็นเวลานานระยะหนึ่ง (Sustain) สมองส่วนเซเรบรัมซึ่งเป็นสมองส่วนที่ควบคุมดูแลการทำงาน เช่น ความจำ การแสดงออก การมองเห็นวิสัยทัศน์

การมีเหตุมีผล และอารมณ์ความรู้สึกเกิดคลื่นสมองอันหนึ่งที่ทำงานได้ดีชื่อว่า “อัลฟา” (Alpha) ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี เข้าใจสิ่งต่างๆได้ง่าย

และเกิดความจำที่ดีนั่นเอง

9 กิจกรรมส่งเสริมสมาธิลูก อารมณ์และความสนใจมีผลต่อความจำ สมาธิ การเรียนรู้ สติปัญญาและการทำงานของสมองเมื่อเด็กมีความสุขและ

ใจจดจ่อกับการทำกิจกรรมแล้ว จะเกิดการกระตุ้นวงจรแห่งความปิติ (Reward Circuit) ให้ทำงานมากขึ้นอันจะช่วยกระตุ้นให้ลูกเกิดภาวะที่นิ่งสงบ

และจดจ่อกับการทำงานนั้นๆเรียกว่าเกิดสมาธินั่นเองวิธีการที่คุณแม่จะจัดสิ่งแวดล้อมให้ลูกเกิดสมาธิก็สามารถทำได้ไม่ยากจนเกินไปค่ะ

1. ตารางเวลาเริ่มต้นที่บ้านและตัวเองก่อนค่ะโดยคุณแม่ควรมีการจัดทำตารางเวลาให้ชัดเจนเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน

ว่าเวลาไหนควรทำอะไรบ้างเป็นสิ่งแรกที่สัมพันธ์กับสติการรับรู้ อันเป็นบ่อเกิดของสมาธิตามมา

 2. จัดหามุมสงบหากบ้านมีเสียงอึกทึกคุณแม่ควรจัดหามุมสงบที่ลูกสามารถทำการบ้าน อ่านหนังสือโดยไม่มีเสียงดังรบกวนอยู่ใกล้ๆ ทำให้เด็กสมาเสีย

3. ยืดเส้น เน้นสมาธิคุณแม่ลองใช้เทปกาวติดที่พื้นเป็นเส้นยาวเป็นทางตรงหรือเลี้ยวไปมาก็ได้และลองให้ลูกเดินบนเส้นนั้น อาจประยุกต์เป็นการตัดสติกเกอร์เป็น

รูปรอยเท้าสัตว์ให้ลูกเดินตาม เด็กๆ ได้สนุกและมีสมาธิในการเคลื่อนไหวด้วย

4. นิทานนิทานสร้างสมาธิที่ดีให้เด็กได้เสียด้วย ขณะที่เล่าเด็กๆจะมีใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องที่เล่า แถมเสริมทักษะการฟังที่ดีเยี่ยมให้ลูกด้วยถ้าให้ดีอย่าลืมซักถาม

ลูกเกี่ยวกับเรื่องที่เล่าด้วยนะคะ

5. ดนตรีดนตรีหรือเพลงจังหวะช้า มีผลต่อการทำงานของก้านสมองทำให้คลื่นสมองอัลฟาหลั่งออกมาอย่างดีค่ะ

6. วาดรูปศิลปะกับเด็กเป็นของคู่กันคุณแม่สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมทางศิลปะให้กับลูกได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสีไม้ สีน้ำ สีเทียนแค่จับและขีดเขียนจนเกิด

เป็นรูปบิดเบี้ยวหรือสวยงามก็เกิดสมาธิได้แล้ว

7. พับกระดาษกิจกรรมนี้เป็นที่นิยมกันมากในญี่ปุ่นนอกจากจะทำให้เกิดสมาธิแล้วยังทำให้เด็กน้อยเกิดทักษะการทำงานประสานกันระหว่างมือและตาด้วยค่ะทีนี้

หากลูกคิดจะฉีกกระดาษมาพับเครื่องบิน เต่า นก คุณแม่คงจะยิ้มออกแล้วใช่ไหมคะ

8. งานปั้นเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ให้ผลคล้ายกับการพับกระดาษค่ะแต่ที่มากกว่าก็คือเด็กๆ จะต้องฝึกนวดดิน สิ่งที่เด็กได้ก็คือมือน้อยๆ (กล้ามเนื้อมัดเล็ก)ได้ทำงาน

รวมถึงจิตใจที่ได้ฝึกความนุ่มนวลและสมาธิที่เกิดไปพร้อมๆ กับดินที่ค่อยๆนุ่มขึ้น

9. เกมแห่งสติขอปิดท้ายด้วยเกมสอดแทรกให้เด็กได้มีสติเข้าไปด้วยเกมแรกขอตั้งชื่อว่า สาวเสื้อแดงแต่มีข้อแม้ว่าต้องชวนเด็กๆแถวบ้านมารวมตัวกัน

เล่นแล้วจะสนุกสุดๆ โดยอาจตั้งโจทย์ว่าเด็กทุกคนที่ใส่เสื้อสีแดงให้แตะหัว 3 ครั้ง กระโดดตบมือ 10 ครั้ง แล้วเดินไปจับเก้าอี้สีแดง แถมให้อีกเกมคือ

ระวัง อย่าขยับเกมนี้ให้คุณแม่ลองโยนดินสอหรือตะเกียบหลายๆ อันลงพื้นแล้วให้ลูกลองหยิบดินสอขึ้นมาได้โดยที่ดินสอแท่งอื่นๆ ไม่เขยื้อนเกมนี้ช่วย

ให้ลูกเริ่มคิดเป็นขั้นตอนอย่างมีสติมากขึ้น

การเลี้ยงดูของพ่อแม่ คุณครูหนูหรือดร.วรนาท รักสกุลไทย เล่าว่าการจะดูพฤติกรรมของลูกว่าจะเป็นเด็กมีสมาธิหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู

ของคนเลี้ยงด้วยค่ะเด็กบางคนอาจไม่ได้มีสมาธิสั้น แต่คุณแม่เป็นคนเร็ว คิดเร็ว ทำเร็วทำให้เด็กเลียนแบบพฤติกรรม ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้จะเรียกว่า

สมาธิสั้นเทียมเพราะมาจากสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ถ้าอยากให้ลูกมีสมาธิ นอกจากจะลองทำตามกิจกรรมข้างต้นดู คุณแม่ยังควรค่อยๆพูดกับ

ลูกและให้คำชมกับเขาบ้างเพื่อจุดประกายให้ลูกมีความสนใจและอยากรู้อยากเห็นสิ่งสำคัญ คือคุณแม่ควรจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และ

เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูก อีกทั้งนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอการนอนไม่พอจะทำให้เด็กสะลึมสะลือและส่งผลกระทบต่อการเรียนพฤติกรรม

อารมณ์ของเด็ก โดยเฉพาะทำให้ลูกสมาธิไม่ดี เบี่ยงเบนความสนใจง่าย 

อ้างอิง   http://www.baankoolkids.com/article.php?id=25

 

view
view