http://www.uniontoy.com
  

Home

About Us

Our Group

Our Products

Job Apply

Contact Us

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ05/07/2011
อัพเดท14/05/2020
ผู้เข้าชม1,772,764
เปิดเพจ2,280,792
สินค้าทั้งหมด455

ค้นหาสินค้า


ราคา :

หมวดหมู่ :

ยี่ห้อ :

รุ่น :บริหารสมองลูกรักด้วยเกมง่ายๆ

บริหารสมองลูกรักด้วยเกมง่ายๆ

ไม่เชื่อ…ขอเชิญพิสูจน์!??

แค่หมั่นฝึกสมองด้วยเกมง่ายๆ ลูกก็ความจำดีและมีสมาธิมากขึ้นแล้วล่ะ


 ร่างกายของเราประกอบด้วย 2 ระบบหลัก 1. ระบบอวัยวะ กับ 2.สมองและระบบประสาท ซึ่งทั้งสองระบบนี้ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน เป็นส่วนสำคัญที่กำหนด

ความสำเร็จในชีวิต ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างที่เหลือก็ไม่อาจทำหน้าที่ได้

พ่อแม่ส่วนใหญ่มักส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย เพราะเป็นเรื่องพื้นฐาน มองเห็นกันอยู่ และทำอยู่เป็นประจำ เช่น การกินอาหาร นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

กินวิตามินหรืออาหารเสริม เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย ทั้งที่พ่อแม่ก็อยากให้ลูกมีสมองดี เฉลียวฉลาด แต่กลับไม่ค่อยได้เสริมศักยภาพทางสมอง อาจเพราะคิดว่า

ไม่ใช่เรื่องที่ทำอยู่เป็นประจำ ต้องเข้าชั้นเรียนหรือฝึกฝนอย่างจริงจัง

ครั้งนี้เราจะชวนคุณพ่อคุณแม่มารู้จักประโยชน์ของการบริหารสมอง และแนะนำเกมง่ายๆ ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในด้านความจำและมีสมาธิดีขึ้นให้ลูกรักได้แล้ว

คุณจะรู้ว่าการช่วยให้ลูกรักมีสมองดี นั้นไม่ยากแต่…ต้องหมั่นฝึกฝน!!?

สมองดีมองเห็นได้  
ถ้าจะให้คำจำกัดความเชิงคุณภาพว่า “สมองดี” เป็นอย่างไร ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่ศึกษาด้านสมองอธิบายว่า สมองดี (หรือคำทางการหน่อยก็เรียกว่า “ศักยภาพทางสมอง”)

หมายถึง ความสามารถในการแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านสติปัญญาในระดับที่เหนือกว่า เช่น มีความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในและ

นอกห้องเรียน การมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมหรือการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายแบบไม่รู้สึกกดดันหรือมีความเครียด ในปัจจุบันยังหมายรวมถึงเรื่องของสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย


สมองจะดีได้ต้องหมั่นใช้ความคิด

อาหาร พันธุกรรมและสภาพแวดล้อมคือองค์ประกอบหลักสำคัญ ที่ทำให้ร่างกายเริ่มพัฒนาระบบประสาทอันซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยเซลล์ประสาทหลายพันล้านเซลล์

โครงข่ายและการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาท หากองค์ประกอบทั้งสามอย่างดี เด็กจะมีศักยภาพทางสมองในระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้เด็กมีพฤติกรรมตามปกติ

พัฒนาการด้านความคิด พฤติกรรมและสติปัญญาที่สมวัย

ส่วนความสามารถพื้นฐานของสมอง ได้แก่ การรับรู้ การสร้างจินตนาการ การคิด การสร้างมโนภาพและการวิเคราะห์เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ด้วยการฝึกสมอง 
การฝึกสมองหรือบริหารสมองคือ การได้ใช้ความคิดอยู่เสมอ และเป็นเรื่องของการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ดังนั้นถ้าจะให้สมองของเด็กพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ก็ต้องหากิจกรรม

ให้เขาได้ฝึกใช้ความคิดในระดับที่เหมาะสมกับวัยและมีความสุขกับการทำกิจกรรมนั้นๆ   

บริหารสมองแล้วได้อะไร
 
การบริหารร่างกายจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกาย ส่วนการบริหารสมองซึ่งจำเป็นและสำคัญไม่แพ้กันก็ช่วยเพิ่มศักยภาพทางสมอง

ประโยชน์ของการบริหารสมองซึ่งหมายถึงการกระตุ้นและพัฒนาความสามารถพื้นฐานของสมองมีดังนี้ 

• ช่วยพัฒนาความสามารถพื้นฐานของสมองอย่างการรับรู้ การคิดและการสร้างมโนภาพ
• ช่วยป้องกันไม่ให้สมองเสื่อมและหมดสภาพก่อนวัยอันควร
• ช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้
• ช่วยให้สมองทำงานอย่างเป็นระบบ เด็กๆ จึงเรียนรู้ได้เร็วขึ้น
• ช่วยให้เซลล์สมองสามารถเรียกข้อมูลจากหน่วยความจำโดยใช้เวลาน้อยที่สุด
 
ฝึกสมองได้ทุกวันด้วยเกมง่ายๆ

 เรียกชื่อสิ่งของ คนส่วนใหญ่มักใช้บัตรคำช่วยให้เด็กเรียนรู้จักสิ่งของรอบตัว ซึ่งก็เป็นการฝึกสมองด้านการรับรู้ ช่วยให้เด็กๆ นึกคำออกได้ง่ายวิธีหนึ่ง

นอกจากบัตรคำแล้ว เกมเรียกชื่อสิ่งของรอบตัว จัดเป็นเกมง่ายสุดๆ ที่ช่วยบริหารสมองเด็กๆ ได้ดีมาก เมื่อเขาได้หยิบจับสิ่ง “ของจริง” เขามีโอกาสได้ใช้ตาดู หูฟังเสียง

จมูกดมกลิ่น ได้ชิมรสชาติ (ถ้าเป็นของกินได้) และได้รู้จักรูปทรง พื้นผิวต่างๆ จากการสัมผัสหยิบจับ จะยิ่งทำให้ความสามารถพื้นฐานด้านสมอง เช่น การรับรู้ การจดจำ

การคิดวิเคราะห์ ดียิ่งขึ้น เพราะสำหรับสมองของเด็กๆ แล้ว จะเรียนรู้ได้ดีมากขึ้นไปอีก เมื่อเรียนรู้ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ตา หู จมูก ลิ้น กาย
 


 เล่นตัวต่อ บล็อกรูปทรงต่างๆและจิ๊กซอว์ ของเล่นประเภทนี้จะช่วยพัฒนาความสามารถด้านการคิด เพราะส่วนใหญ่จะเป็นของเล่นที่มีสี รูปทรง ขนาดและรูปแบบที่หลากหลาย

จึงช่วยฝึกให้เด็กๆ ใช้สายตา กล้ามเนื้อและความคิดได้อย่างสอดประสานกัน แล้วพอเล่นจนชำนาญ เด็กๆ ก็ยังได้พัฒนาความสามารถด้านการรับรู้ด้วย

 เกมหาคำ เช่น ผลไม้ที่ขึ้นต้นด้วย “มะ” หรือ คำที่ขึ้นต้นด้วย “b” ฯลฯ สำหรับเด็กที่เริ่มโต เกมหาคำจะช่วยคงระดับความสามารถของสมอง ช่วยให้ความจำดีขึ้น นอกจากนี้

เด็กๆ ยังได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานซึ่งช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาด้วย

 เกมใช้อวัยวะทั้งข้างที่ถนัดและไม่ถนัด เช่น วาดวงกลม ลากเส้น ตักอาหาร ตักลูกปิงปองแข่งกันพับผ้า ฯลฯ ด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด

เราถูกฝึกให้ใช้สมองแค่ซีกเดียวและส่วนใหญ่ก็ใช้ซีกขวาเป็นหลัก เราจึงต้องพยายามใช้สมองทั้ง 2 ซีกโดยให้ลูกฝึกใช้อวัยวะข้างที่ไม่ถนัดอย่างมือหรือขาข้างที่ไม่ถนัด

คือถ้าลูกถนัดซ้าย คุณก็ควรจะให้เขาฝึกใช้มือขวาด้วย

 เกมล่าสมบัติ เกมกลางแจ้ง (อย่างเกมล่าสมบัติ) จะช่วยพัฒนาความสามารถด้านการคิด การสร้างมโนภาพและการรับรู้ เพราะเด็กๆต้องพยายามไขปริศนาไปทีละ

ข้อและพยายามหาของที่ซ่อนไว้อย่างมิดชิด จึงต้องสร้างมโนภาพของที่ซ่อนด้วย

 เกมวิบาก เกมวิบากอย่างการใช้ช้อนตักลูกมะนาว คาบด้ามช้อนไว้ในปาก แล้ววิ่งแข่งกันจะทำ

ให้เด็กๆรู้จักใช้ร่างกายและความคิดอย่างสอดประสานกัน

ลองจัดเวลาสั้นๆ ให้เกมง่ายๆ เหล่านี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมประจำวัน หมั่นเล่นกันวันละ 5-10 นาที แล้วคุณจะเห็นว่าเกมธรรมดาๆ อย่างนี้ ช่วยให้ลูกประสบ

ความสำเร็จทั้งเรื่องเรียนและหน้าที่การงานในอนาคตได้ไม่มากก็น้อย
 

จากเรื่อง: Brain fitness exercises for your children ใน www.brainy-child.com

อ้างถึง  http://www.real-parenting.com/Detail.aspx?ArticleId=466

view
view