http://www.uniontoy.com
  

Home

About Us

Our Group

Our Products

Job Apply

Contact Us

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ05/07/2011
อัพเดท14/05/2020
ผู้เข้าชม1,777,259
เปิดเพจ2,285,542
สินค้าทั้งหมด455

ค้นหาสินค้า


ราคา :

หมวดหมู่ :

ยี่ห้อ :

รุ่น :สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์และการกระตุ้นเร้าที่เหมาะสม

สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์และการกระตุ้นเร้าที่เหมาะสม จะช่วยให้สมองของเด็กได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์

ว่าห้าสิบปีที่ผ่านมา นักวิจัยได้พยายามค้นหาว่า “ประสบการณ์ในชีวิตของคนเรา” มีผลต่อการพัฒนาทางสมองและความสามารถทาง

สติปัญญามากน้อยเพียงไรการศึกษาชิ้นหนึ่งได้ทำการทดลองเพื่อศึกษาผล กระทบของแสงต่อพัฒนาการในการมองเห็นของลูกลิงชิมแปนซี

โดยได้เลี้ยงลูกลิงจำนวนหนึ่งไว้ในห้องมืดๆ เป็นเวลา 16 เดือน ปรากฏว่าเซลล์สมองส่วนที่ควบคุมการมองเห็นของลูกลิงชิมแปนซีเหล่านี้

ทำงานบกพร่องไปเลย โดยที่กระจกตาและเซลล์สมองที่เกี่ยวกับการมองเห็นของพวกมันเสื่อมสภาพ เนื่องจากลูกลิงเหล่านี้ไม่ได้รับการกระตุ้น

ทางสายตานั่นเอง การเสื่อมสภาพของเซลล์สมองในส่วนดังกล่าวนี้สามารถแก้ไขได้ในช่วงเวลา 7 เดือนแรก แต่หากปล่อยให้พวกมันอยู่ในสภาพ

ดังกล่าวนี้จนกระทั่งพวกมันอายุได้ 1 ขวบ ลูกลิงเหล่านี้จะตาบอดไปตลอดชีวิต ทั้งนี้เนื่องจากเซลล์สมองสำหรับการมองเห็นที่ไม่ได้รับการกระตุ้น

จะเสื่อมสภาพและอันตรธานหายไปในที่สุด การศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เซลล์สมองจะบกพร่องไปหากไม่ได้รับการกระตุ้นทางสภาวะแวดล้อม

ที่เหมาะสมในช่วงวัยเริ่มต้นของชีวิตคำถามต่อไปก็คือว่า  ถ้าเด็กทารกได้รับการกระตุ้นทางสภาพแวดล้อมภายในบ้านอยู่ตลอดเวลา เด็ก

จะฉลาดขึ้นหรือไม่ดังนั้นจึงมีการวิจัยค้นคว้าหลายโครงการเพื่อค้นหาคำตอบ และนักวิจัยก็ได้คำตอบที่ยืนยันว่า เด็กจะฉลาดขึ้นถ้าเขาได้รับการ

กระตุ้นทางสภาพแวดล้อมภายใน   บ้านที่เหมาะสม

1. สมองกับการเรียนรู้ของเด็ก หนึ่งในโครงการวิจัยเหล่านี้ได้ทำการทดลองกับลูกหนู โดยแบ่งลูกหนูออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งถูกจัดให้อยู่ในกรง

ที่กว้างขวาง มีอาหารและน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ และยังมีของเล่นหลากหลาย อาทิเช่น บันไดไต่ราวกล่อง และล้อหมุน สลับผลัดเปลี่ยนไปทุกวันเพื่อ

ไม่ให้ซ้ำซากจำเจนอกจากนี้ลูกหนูในกลุ่มนี้ยังได้วิ่งเล่นวนเวียนในกล่องเป็นประจำทุกวันในขณะที่ลูกหนูอีกกลุ่มหนึ่งถูกจัดให้อยู่ในกรงแคบๆ โดยลำพัง

พวกมันไม่มีของเล่น ต้องอยู่ในห้องเงียบๆ ที่มืดสลัวตลอดเวลา และเพื่อที่จะลดทอนผลกระทบทางพันธุกรรมในการทดลองดังกล่าว ลูกหนูแต่ละตัวที่

อยู่ในกลุ่มที่หนึ่งจะเป็นลูกหนูที่เกิดจากครอกเดียวกันกับลูกหนูแต่ละตัวในกลุ่มที่สอง หลังจากเวลาผ่านพ้นไปได้ 80 วัน นักวิจัยได้นำหนูเหล่านี้

มาผ่าตัดชันสูตร เพื่อศึกษาวิเคราะห์สรีระทางสมอง พบว่าสมองของหนูในกลุ่มที่หนึ่งมีน้ำหนักมากกว่าหนูในกลุ่มที่สอง โดยเฉพาะในส่วนของสมองที่

ควบคุมการเรียนรู้ การมองเห็น และความจำ หนูในกลุ่มที่หนึ่งนี้ยังมีเซลล์สมองที่ใหญ่กว่า และมีการเชื่อมต่อของเส้นใยสมองมากกว่าถึง 25 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิจัยที่ทดสอบสมมุติฐานดังกล่าวสำหรับมนุษย์อีกโครงการหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการของโรงเรียนแพทย์ของ

มหาวิทยาลัยเบย์เลอร์ ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่นำเด็กทารกมาตรวจวัดด้วยเครื่องสแกนสมอง พบว่าเด็กที่ไม่ค่อยได้เล่นของเล่นและ

ขาดการสัมผัสจากพ่อแม่ จะมีขนาดของสมอง เล็กกว่าเด็กทารกโดยทั่วไปถึง 20 - 30 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น เราจึงได้ข้อสรุปว่า

สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์และการกระตุ้นเร้าที่เหมาะสม จะช่วยให้สมองของเด็กได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์

 

หนังสือ: วิธีฝึกเด็กให้ฉลาดและเก่ง ตั้งแต่แรกเกิด-3 ขวบ ด้วยตัวคุณเอง

อ้างอิง : http://www.beemedia.co.th/images/catalog_images/smartwiringnewv4.pdf

view
view