http://www.uniontoy.com
  

Home

About Us

Our Group

Our Products

Job Apply

Contact Us

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ05/07/2011
อัพเดท14/05/2020
ผู้เข้าชม1,772,781
เปิดเพจ2,280,809
สินค้าทั้งหมด455

ค้นหาสินค้า


ราคา :

หมวดหมู่ :

ยี่ห้อ :

รุ่น :อันตรายที่แฝงมากับของเล่นเด็กเพียบ

อันตรายที่แฝงมากับของเล่นเด็กเพียบ

บ่อยครั้งที่มักเกิดอุบัตภัยในเด็ก โดยมีสาเหตุมาจากผู้ปกครองเก็บสิ่งของที่เป็นอันตรายในจุดที่ไม่เหมาะสม ทำให้เด็กหยิบออกมาเล่น

หรือซื้อของเล่นที่แฝงอันตรายให้เด็กเล่น เป็นเหตุให้เด็กได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขอเตือนผู้ปกครองให้ปฏิบัติ ดังนี้

          ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เล่นตามลำพัง เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เด็กจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองให้ปลอดภัยได้

เก็บสิ่งของที่เป็นอันตราย เช่น ปืน มีด กรรไกร ของมีคม ไว้ไนจุดที่เหมาะสม เช่น ลิ้นชัก ตู้ซึ่งเด็กไม่สามารถหยิบมาเล่นได้ หากเป็นสารเคมี

ควรเก็บไว้ในที่มิดชิดไม่นำมาบรรจุใส่ภาชนะที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เช่น ขวดน้ำอัดลม กระบอกน้ำดื่ม แก้วน้ำ เป็นต้น เพราะเด็ไม่สามารถแยกแยะ

สิ่งที่เป็นอันตรายกับตนเอง อาจหยิบมาเล่นหรือทดลองใช้ ทำให้เด็กได้รับอันตรายถึงขึ้นเสียชีวิตที่สำคัญ ควรเลือกซื้อของเล่นที่หมาะสมกับวัย

และพัฒนาการของเด็ก โดยของเล่นอันตรายที่ไม่ควรให้เด็กเล่น ได้แก่

          ของเล่นที่มีชิ้นส่วนเล็กๆ เป็นส่วนประกอบ หากเด็กกลืนชิ้นส่วนเล็กๆ เข้าไป อาจอุดตันทางเดินหายใจ ทำให้สมองขอาดออกซิเจนและเสียชีวิตได้

          ของเล่นที่มีสารเคมีเจือปน ส่วนใหญ่มักเป็นของเล่นที่มีสีสันสดใส ใช้สีในการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน หากเด็กเอาของเล่นไปอม จะทำให้ได้รับสารตะกั่ว

เข้าไปสะสมในร่างกาย เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคโลหิตจาง

          ของเล่นประเภทอ่อนนุ่ม เช่น ตุ๊กตา ถ้าเย็บไม่ดีพอ และเศษผ้าหลุดลุ่ยอาจเข้าไปติดในลำคอเด็ก กรณีเป็นตุ๊กตาขนาดใหญ่ หากล้มทับเด็ก

จะทำให้เด็กขาดอากาศหายใจเสียชีวิต

          ของเล่นที่ใช้ถ่านแบตเตอรี่ โดยเฉพาะของเล่นที่ใช้ถ่านขนาดเล็กหากเด็กกลืนเข้าไปจะทำให้สรที่เป็นกรดด่างไหลออกมานอกฝาครอบ และกัดกระเพาะจนทะลุได้

          ของเล่นเลียนแบบอาวุธ เช่น ปืนอัดลม มีดหรือดาบปลอม เนื่องจากเด็กยังไม่สามารถแยกแยะระหว่างของเล่นกับของจริงได้ หากเด็กหยิบ

อาวุธของจริงมาเล่น อาจก่อให้เกิดอันตราย

          ของเล่นประเภทที่เคลื่อนได้ เช่น โรลเลอร์เบรด รองเท้าเสก็ต เสี่ยงต่อการลื่นไถล รถจักรยานซึ่งแม้จะมีล้อเล็กช่วยประคอง แต่ก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าให้

เด็กนั่งซ้อนท้ายเท้าอาจหลุดเข้าไปติดในซี่ล้อรถ

          เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากของเหล่านี้ ผู้ปกครองไม่ควรซื้อของเล่นที่มีเหลี่ยม มุม หรือเป็นวัสดุที่แตกหักง่ายให้เด็กเล่น

หากเป็นของเล่นที่เคลือบสีควรตรวจสอบด้วยว่าสีที่ใช้มีความปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ส่วนของเล่นที่ใช้ถ่านแบบเตอรี่ควรหาวัสดุมา

ปิดฝาครอบถ่านให้แน่นหนา เพื่อป้องกันถ่านหลุดออกมา รวมทั้งให้เด็กใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น สนับมือ สนับเข่า สนับศอก และหมวกนิรภัยทุกครั้ง

ที่เล่นของเล่นประเภทเคลื่นที่ได้ อีกทั้งไม่ควรให้เด็กเล่นของเล่นที่แตกหักหรือชำรุดเพราะอาจก่อให้เกิดอันตราย

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก และ http://www.tepparad.go.th/article-325.html
 

view
view