http://www.uniontoy.com
  

Home

About Us

Our Group

Our Products

Job Apply

Contact Us

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ05/07/2011
อัพเดท14/05/2020
ผู้เข้าชม1,777,102
เปิดเพจ2,285,384
สินค้าทั้งหมด455

ค้นหาสินค้า


ราคา :

หมวดหมู่ :

ยี่ห้อ :

รุ่น :ชวนรู้จัก พัฒนาการการเล่นของลูกน้อย

ชวนรู้จัก พัฒนาการการเล่นของลูกน้อย

นัก จิตวิทยาได้แบ่งขั้นตอนการเล่นของเด็กโดยยึดหลักพัฒนาการไว้ 5 ขั้นตอน ซึ่งคุณพ่อคุณแม่น่าจะรู้ไว้เพื่อจะได้ตอบ

สนองลูกน้อยให้เหมาะสมกับขั้นตอน การเล่นของลูกแต่ละวัย และไม่เคี่ยวเข็ญลูกเกินขั้นตอน การพัฒนาการการเล่น ของเขาไป
ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. เล่นตามลำพังคนเดียว

ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่แบเบาะ ช่วงนี้เด็กก็จะรู้จักเล่นแล้ว แต่เป็นการเล่นเพื่อทำความรู้จักกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและหาประสบการณ์ แม้ไม่มีของเล่น

เด็กก็เล่นกัยอวัยวะของตัวเองเช่น นิ้ว มือ แขน ขา ทำเสียง ส่งเสียง มองตามสิ่งที่เห็น ถ้ามีของเล่นก็จะจับหรือฉวยไว้เคาะ ฟาด หยิบ จับ หรือ

หากมีผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยก็จะมีปฎิสัมพันธ์ด้วยเช่น ยิ้ม โอบกอด ซึ่งเป็นรูปแบบของการเล่นอีกแแบหนึ่ง

2. ดูคนอื่นเล่น

จะเกิดขึ้นในช่วงอายุ 1-2 ขวบ เด็กจะเริ่มพัฒนาทักษะทางสังคมบ้างโดยการเฝ้าดูคนอื่นๆเล่น ช่วงนี้คุณหนูทั้งหลายมักยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง

ชอบสำรวจสิ่งต่างๆด้วยตนเองเป็นหลักสนใจคนอื่นบ้างแต่ยังไม่เล่นด้วย

3. ต่างคนต่างเล่น

จะเกิดขึ้นในช่วงวัย 2-3 ขวบ เป็นช่วงที่เด็กสังเกตคนอื่นเล่น เริ่มสนใจคนอื่นอยากมีเด็กอื่นเล่นอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ยังไม่รู้จักผลัดกัน เล่น

บางทีเล่นเหมือนๆกันแต่ไม่เล่นด้วยกัน จะต่างคนต่างเล่น ไม่แบ่งของเล่นกันจึงเกิดปัญหาแย่งของเล่นกันบ่อยในวัยนี้

4. เล่นด้วยกัน

ขั้นตอนนี้จะอยู่ในช่วงอายุ 3.-6 ขวบ ซึ่งเด็กมีพัฒนาการทางสังคมมากขึ้น รู้จักแบ่งปัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน พูดคุยปรึกษาในเรื่อการเล่นกันได้

นำไปสู่ความร่วมมือในการเล่นเป็นหมู่คณะหรือเป็นกลุ่ม อาจเป็นกลุ่มย่อย2.3 คน

 5. การเล่นเป็นกลุ่มเป็นทีม

จะเกิดขึ้นในช่วงอายุ 6- 12 ขวบ เพราะเป็นช่วงวัยที่เข้าใจกติกา ยอมรับกฎเกณฑ์ รู้จักแพ้ ชนะ และการใช้เหตุผลมีการปรึกษาหารือ

หาวิธีแก้ปัญหากันได้ดี เป็นวันที่เหมาะที่จะปลูกฝังการรู้จักยอมรับการแพ้-ชนะ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ที่มา  : http://www.mom2kids.com จาก.http://www.thaibabyclub.com/index.php?mo=3&art=257630

view
view